Meer weten?

Niek Stevens
Wat: Freelance senior marketing & communicatie manager
Waar: Op snijvlak van menselijk gedrag, data en UX
Hoe: Meetbare impact en teams in beweging brengen